Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Rayo Bezkotle, a.s.

IČO: 9726551
Adresa sídla: Křižíkova 148/34, 18600 Praha - Karlín
Evidenční číslo: 127/22/PZ-M-F1,F2,G1,G2,G3,G4
Datum zániku: 2. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ivo Sedlák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 130/22/PZ-R-F1,G1
Datum zániku: 2. 12. 2032
Odpovědné osoby: Luděk Kratina
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky plynových zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 523/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 15. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Jan Bednář
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT