Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AFG-Mont CZ s.r.o.

IČO: 9331972
Adresa sídla: Korunní 2569/108, 10100 Praha 10
Evidenční číslo: 8/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 17. 9. 2032
Odpovědné osoby: Vlastimil Horna
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT