Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ASPEVA s.r.o.

IČO: 9138510
Adresa sídla: Arménská 1369/4, 10100 Praha 10
Evidenční číslo: 767/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Michal Sokol, Bc. Tomáš Mikuška
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT