Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Czech Aerials, s.r.o.

IČO: 8881243
Adresa sídla: Libňatov 3, 54236 Libňatov
Evidenční číslo: 327/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 10. 11. 2032
Odpovědné osoby: prof. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 22. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT