Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Linebacker s.r.o.

IČO: 8769648
Adresa sídla: Nádražní 910, 78391 Uničov
Evidenční číslo: 107/23/TZ-R,M-NI,NII,PK1,HK2,KK4
Datum zániku: 10. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Zbyněk Jančík
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 108/23/TZ-ZP-NP
Datum zániku: 10. 5. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Zbyněk Jančík
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: Periodické zkoušky nádob na plyny
Rozsah:
Evidenční číslo: 1487/23/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 13. 5. 2033
Odpovědné osoby: Roman Vyhňák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT