Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ADAMEK GAS s.r.o.

IČO: 8693013
Adresa sídla: Sádky 396 , 66443 Želešice
Evidenční číslo: 289/23/PZ-M,R-E2,F1,F2,F3,F4,G1,G2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Vladimír Adámek, Mgr. Marek Adámek
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT