Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ATV služby s. r. o.

IČO: 8682976
Adresa sídla: Koperníkova 1390/45, 30100 Plzeň
Evidenční číslo: 792/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 18. 1. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Vítovec
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT