Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bencos s.r.o.

IČO: 8522642
Adresa sídla: K Moravině 1871/7, 19000 Praha
Evidenční číslo: 294/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 2. 11. 2032
Odpovědné osoby: Bc. Pavel Blumentritt
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT