Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Agro NWT s.r.o.

IČO: 8216878
Adresa sídla: třída Tomáše Bati 269, Prštné , 76001 Zlín
Evidenční číslo: 1404/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaromír Večeřa
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT