Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PATRON Tech, s.r.o.

IČO: 7597321
Adresa sídla: Rumjancevova 65/20a, 46001 Liberec 1 - Staré Město
Evidenční číslo: 116/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Žaneta Drož Stehnová
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT