Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

PATRON Tech, s.r.o.

IČO: 7597321
Adresa sídla: Dr. Milady Horákové 47/114, 46006 Liberec 6
Evidenční číslo: 116/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 18. 5. 2033
Odpovědné osoby: Žaneta Drož Stehnová
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 138/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 13. 7. 2033
Odpovědné osoby: Žaneta Drož Stehnová
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 1930/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: 13. 7. 2033
Odpovědné osoby: Radek Drož
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT