Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Povodí Vltavy, státní podnik

IČO: 70889953
Adresa sídla: Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5 - Smíchov
Evidenční číslo: 1109/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 24. 3. 2033
Odpovědné osoby: Petr Březina
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 18. 7.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT