Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BOCO PARDUBICE machines, s.r.o.

IČO: 6773702
Adresa sídla: Čepí 1, 53332 Čepí
Evidenční číslo: 662/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 18. 1. 2033
Odpovědné osoby: Daniel Pilař
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 24. 5.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT