Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KMJ ORTO s.r.o.

IČO: 6568441
Adresa sídla: Husinecká 903/10, 13000 Praha 3
Evidenční číslo: 104/22/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 15. 9. 2032
Odpovědné osoby: Vladimír Bohaboj
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT