Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Bekaert Bohumín s.r.o.

IČO: 64613828
Adresa sídla: Drátovenská 366, 73551 Bohumín - Pudlov
Evidenční číslo: 1027/23/EZ-M,O-E1A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Vladislav Ćmiel
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT