Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

EXPRESS ELEVATORS s. r. o.

IČO: 62913549
Adresa sídla: Chodovická 2279/53, 19300 Praha 9 - Horní Počernice
Evidenční číslo: 123/23/ZZ-M,O,R,Z/E-c,c1,c2
Datum zániku: 18. 7. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Mazurek, Michael Mazurek
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT