Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ALCO CONTROLS, spol. s r. o.

IČO: 61681407
Adresa sídla: K Dílnám 843, 28002 Kolín
Evidenční číslo: 45/22/TZ-M-NI,NII
Datum zániku: 14. 12. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Radka Procházková
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 758/23/EZ-M,O,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jiří Macháček
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT