Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ČEVAK a.s.

IČO: 60849657
Adresa sídla: Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
Evidenční číslo: 2195/23/EZ-M,O,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 18. 8. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Jindřich Jílek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 255/23/PZ-M-A1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Miroslav Novák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT