Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ČEVAK a.s.

IČO: 60849657
Adresa sídla: Severní 2264/8, 37010 České Budějovice
Evidenční číslo: 255/23/PZ-M-A1
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Miroslav Novák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT