Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

STRABAG a. s.

IČO: 60838744
Adresa sídla: Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5 - Jinonice
Evidenční číslo: 1250/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 12. 4. 2033
Odpovědné osoby: Zdeněk Knot
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT