Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

TOP TEAM, s.r.o.

IČO: 60826886
Adresa sídla: Myslotínská 1430, 39301 Pelhřimov
Evidenční číslo: 1081/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 22. 3. 2033
Odpovědné osoby: Zdeněk Matějka
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1753/23/EZ-M,O,Z-E2A
Datum zániku: 17. 6. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Kouřil
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 302/23/PZ-M,R-F1,F2,F3,G1,G2,G3
Datum zániku: 22. 3. 2033
Odpovědné osoby: Tomáš Dvořák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT