Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.

IČO: 60792213
Adresa sídla: Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha 4 - Michle
Evidenční číslo: 1647/23/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Kamil Kukla
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT