Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Amsoft, s.r.o.

IČO: 60778849
Adresa sídla: Mařákova 2757/1, 70030 Ostrava - Zábřeh
Evidenční číslo: 1159/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 29. 3. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Martin Hurník
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT