Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

EB-ROZVODNY, s.r.o.

IČO: 60706252
Adresa sídla: Pustiměřské Prusy 105, 68321 Pustiměř
Evidenční číslo: 162/22/EZ-M,O,R-E2A
Datum zániku: 13. 9. 2032
Odpovědné osoby: Dušan Heimerle
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a revize elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT