Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.

IČO: 60698101
Adresa sídla: Bráfova tř. 1371/16, Horka-Domky, 67401 Třebíč
Evidenční číslo: 78/23/ZZ-O,R,Z,Z/E-a,a1,a2,c,c1,c2
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaroslav Šimek
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:
Evidenční číslo: 948/23/EZ-M,O,R,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaroslav Šimek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT