Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ČEPRO, a.s.

IČO: 60193531
Adresa sídla: Dělnická 213/12, 17000 Praha 7
Evidenční číslo: 68/23/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jan Procházka
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:
Evidenční číslo: 802/23/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Daniel Šťastný
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT