Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ATEKO a.s.

IČO: 60108991
Adresa sídla: Resslova 956/13, 50002 Hradec Králové
Evidenční číslo: 79/23/TZ-M-NI,NII,PK4,HK4,KK4
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Ing. Petr Rybička
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1.12.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT