Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DRIL DIVER s.r.o.

IČO: 5605458
Adresa sídla: Ledčická 664, 18400 Praha
Evidenční číslo: 1/22/ZZ-R,Z-a,a1,a2,a5,a6,b,b1
Datum zániku: 17. 9. 2032
Odpovědné osoby: Ilja Michal, Rudol Hellmayer
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: Revize a revizní zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT