Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ADAHOS s.r.o.

IČO: 5575117
Adresa sídla: Smetanovo náměstí 323/1, 67904 Adamov
Evidenční číslo: 338/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 23. 11. 2032
Odpovědné osoby: Martin Klíč
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT