Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AGROTEC a.s.

IČO: 544957
Adresa sídla: Brněnská 12/74, 69301 Hustopeče
Evidenční číslo: 566/22/EZ-M,O,Z-E1A,E1B
Datum zániku: 22. 12. 2032
Odpovědné osoby: Vladimír Kočvárek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT