Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

I P C plast spol. s r. o.

IČO: 515566
Adresa sídla: Palackého 753, 39468 Žirovnice
Evidenční číslo: 1095/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Jaroslav Marek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT