Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Budějovický Budvar, národní podnik

IČO: 514152
Adresa sídla: K. Světlé 512/4, 37004 České Budějovice
Evidenční číslo: 102/23/TZ-R,M-NI,NII
Datum zániku: 21. 4. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Moučka, DiS.
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT