Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Budějovický Budvar, národní podnik

IČO: 514152
Adresa sídla: K. Světlé 512/4, 37004 České Budějovice
Evidenční číslo: 102/23/TZ-R,M-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Pavel Moučka, DiS.
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT