Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

1.SERVIS-ENERGO, s. r. o.

IČO: 49786393
Adresa sídla: Tylova 2862/57a, 30100 Plzeň
Evidenční číslo: 54/22/PZ-R-F6
Datum zániku: 4. 10. 2032
Odpovědné osoby: Ing. Jiří Lábadi
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT