Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

NorWit s. r. o.

IČO: 48949639
Adresa sídla: Na Kopečku 81/5, 68321 Poděbrady
Evidenční číslo: 13/22/ZZ-M,O-b1
Datum zániku: 1. 10. 2032
Odpovědné osoby: Josef Petroš
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT