Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

KATEK Czech Republic s.r.o.

IČO: 48399116
Adresa sídla: K Prádlu 858/1, 73535 Horní Suchá
Evidenční číslo: 1266/23/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 7. 4. 2033
Odpovědné osoby: Adam Pryšč
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 671/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 7. 1. 2033
Odpovědné osoby: Adam Pryšč
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT