Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

oaza-net spol. s r.o.

IČO: 47282711
Adresa sídla: Dr. M. Horákové 81/117, 46006 Liberec 6
Evidenční číslo: 1218/23/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B
Datum zániku: 31. 3. 2033
Odpovědné osoby: Pavel Šípek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT