Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Adast Systems, a.s.

IČO: 46995919
Adresa sídla: č.p. 496, 67904 Adamov
Evidenční číslo: 216/23/PZ-P-C3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Mgr. Luboš Benda
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: plnění tlakových nádob na plyny
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT