Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Adast Systems, a.s.

IČO: 46995919
Adresa sídla: č.p. 496, 67904 Adamov
Evidenční číslo: 216/23/PZ-P-C3
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Mgr. Luboš Benda
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: plnění tlakových nádob na plyny
Rozsah:
Evidenční číslo: 229/24/TZ-M-NI,NII
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Foester
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: montáž a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT