Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.

IČO: 46962778
Adresa sídla: Kojetínská 4750/6 , 79601 Prostějov
Evidenční číslo: 20/22/EZ-M,O,R,Z-E1A
Datum zániku: 10. 9. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Musil
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 70/22/PZ-M,R-E2,F1,F2,F6,G1,G2,G3,H
Datum zániku: 19. 10. 2032
Odpovědné osoby: Tomáš Musil, Oto Procházka
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT