Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace

IČO: 46744991
Adresa sídla: Kláštěrní 954/5, 46001 Liberec
Evidenční číslo: 105/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 16. 9. 2032
Odpovědné osoby: Vladimír Jung
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT