Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BV Brumovice výtahy s.r.o.

IČO: 46342966
Adresa sídla: Brumovice 235, 69111 Brumovice
Evidenční číslo: 12/22/ZZ-M,O,R,Z/E-c1,c2
Datum zániku: 24. 9. 2032
Odpovědné osoby: Václav Šemora
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT