Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

LEND-CZ s.r.o.

IČO: 4589441
Adresa sídla: Doležalova 362, 53002 Ostřešany
Evidenční číslo: 107/22/PZ-M-F6
Datum zániku: 25. 11. 2032
Odpovědné osoby: Miloš Polák
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT