Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Fehrer Bohemia s.r.o.

IČO: 45280479
Adresa sídla: Litoměřická 86, 47001 Česká Lípa
Evidenční číslo: 1001/23/EZ-M,O,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Pavel Volenec, Jakub Hodovník
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:
Evidenční číslo: 1002/23/EZ-M,O,Z-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Zdeněk Šepák, Petr Ouzký
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 21. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT