Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

DESIGN CAT LTD. branch Czech Republic

IČO: 4506715
Adresa sídla: 1. máje 871/13, 46007 Liberec
Evidenční číslo: 242/22/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: 19. 10. 2032
Odpovědné osoby: Martin Tvrdý
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT