Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

FOR PRODUCTION s.r.o.

IČO: 4482654
Adresa sídla: Grafická 564/19, Smíchov, 15000 Praha 5
Evidenční číslo: 11/22/EZ-M,O,R,Z-E2A
Datum zániku: 20. 9. 2032
Odpovědné osoby: Jiří Pánek
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT