Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

ACword, spol. s r.o.

IČO: 44741065
Adresa sídla: Třinec 923, 73961 Třinec
Evidenční číslo: 1531/23/EZ-M,O-E2A,E2B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: David Dorda
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 19. 5.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT