Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BREMA, spol. s r.o.

IČO: 44264321
Adresa sídla: Modletice 127, 25100 Modletice
Evidenční číslo: 45/23/ZZ-M,O,R,Z,Z/E-c
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Milan Daru
Druh zařízení: Zdvihací zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize, zkoušky a zkoušky včetně revizí elektrických zařízení výtahů
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 29. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT