Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

MONTOP CZ spol. s r.o.

IČO: 4384113
Adresa sídla: Hlinická 1508/9, 39002 Tábor
Evidenční číslo: 106/23/TZ-R,M-NI,NII
Datum zániku: 4. 5. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Koubík
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize , zkoušky, montáž a opravy
Rozsah:
Evidenční číslo: 372/23/PZ-M,R-F1,F2,F3,F4,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 4. 5. 2033
Odpovědné osoby: Jiří Koubík
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 23. 2.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT