Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

MEGATECH Industries Brno s.r.o.

IČO: 4019881
Adresa sídla: U Vlečky 1152, 66442 Modřice
Evidenční číslo: 1099/23/EZ-M,O-E2A
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: František Dvořák
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 28. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT