Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Marek Šrůtka, s.r.o.

IČO: 3760294
Adresa sídla: U Kyjovky 3939/18, 69501 Hodonín
Evidenční číslo: 106/22/PZ-M-F1,F2,F5,F6,G1,G2,G3
Datum zániku: 25. 11. 2032
Odpovědné osoby: Marek Šrůtka
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: Montáže a opravy
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 1. 3.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT