Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

AIR Consult CZ s.r.o.

IČO: 3713300
Adresa sídla: Slovanská třída 1127/169, 32600 Plzeň
Evidenční číslo: 59/22/TZ-R-NI,NII
Datum zániku: 4. 1. 2033
Odpovědné osoby: Bohumil Šmídl
Druh zařízení: Tlaková zařízení
Činnost: revize a zkoušky
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 13. 6.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT