Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

BOSS engineering, spol. s r.o.

IČO: 3704271
Adresa sídla: Družstevní 184, Vícemilice, 68501 Bučovice
Evidenční číslo: 195/22/PZ-M,R-A1,B,E2,F1,F2,F3,F5,F6,G1,G2,G3,G4,H
Datum zániku: 4. 1. 2033
Odpovědné osoby: Ing. Pavel Omelka
Druh zařízení: Plynová zařízení
Činnost: montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 17. 4.2024
© 2024 TIČR,B-SOFT