Technická inspekce České republiky

Výpis z evidence odborně způsobilých osob dle § 10 zákona 250/2021 Sb.

Alliance Laundry CE s.r.o.

IČO: 29451914
Adresa sídla: Místecká 1116, 74258 Příbor
Evidenční číslo: 925/23/EZ-M,O-E1A,E1B
Datum zániku: Čeká na nabytí PM
Odpovědné osoby: Miloslav Pečiva
Druh zařízení: Elektrická zařízení
Činnost: montáže a opravy elektrických zařízení
Rozsah:

Obsahuje pouze údaje evidované od 1.7.2022
Aktualizováno 27. 3.2023
© 2023 TIČR,B-SOFT